TBS Digicon6 ครั้งที่ 14

posted on 17 Aug 2012 11:55 by cgplusmagazine
 
 
 

กลับมาแล้วอีกครั้งกับงานประกวดการประกวดผลงานแอนิเมชั่นมัลติมีเดียทางด้าน Digital Content เป็นหนึ่งในการจัดแข่งขันการประกวดงานด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ดีที่สุดในเอเชีย 14th TBS DigiCon6 [Thailand]

ซึ่งจัดในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 6 และเป็นครั้งที่ 14 ของการจัดการแข่งขันทั่วเอเชียเป็นโครงการการประกวดที่เฟ้นหาสุดยอดฝีมือที่มีความสามารถผลิตผลงานแอนิเมชั่นไปศึกษาดูงานและเข้าแช่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่น

เชิญชวนผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านงานแอนิเมชั่นมัลติมีเดีย (Digital Content)
ร่วมส่งผลงาน
เข้าประกวดในโครงการ 14th TBS DigiCon6 [Thailand] 2012 โดยมีบริษัท
Tokyo Broadcasting  System Television หรือ TBS จากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับนิตยสาร
Computer Graphic plus magazine (CG+)
ในการประสานงานจัดการแข่งขัน 

ไม่จำกัดว่าผู้สมัครจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นแต่ต้องเป็นผลงานที่ตนเองรังสรรค์ขึ้นมามิได้ลอกเลียนแบบมาจากที่หนึ่งที่ใดซึ่งผลงานทุกชิ้นจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผลงานดีเด่นจะได้เป็นตัวแทนผลงานจากประเทศไทยส่งไปประกวดกับอีก 10 ประเทศทั่วเอเชีย และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโอกาศบินไปร่วมงานประกาศผล
และมอบรางวัล ณ เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น


พร้อมที่พักตลอดทั้งงานมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทและรางวัลนักศึกษาดีเด่น
[Digital Hollywood Student Encouragement Award] สนับสนุนโดยสถาบัน Digital Hollywood Bangkok มอบคอสเรียนพิเศษ 3D CG Designer หรือ Graphic Designer ระยะเวลา 6 เดือนมูลค่า 118,000 บาท

ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดแบบหรือสไตล์หรือหัวข้อของผลงานแต่ผลงานที่ส่งจะต้อง
เป็นผลงานภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในรูปแบบ Digital Content (2D Animation ,3D Animation ,
Motion Graphic , Stop Motion , Shot Film) และมีความยาวไม่เกิน 15 นาที
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 30 กันยายน 2555 

 

 


 

 

 

ข้อกำหนดในการส่งผลงาน

1. ผู้ที่ส่งผลงานไม่จำกัดประเภทสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจผลงานจะถูกตัดสินโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก

2.ผู้ที่ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้ที่สรรค์สร้างผลงานนั้นๆขึ้นมาเองโดยมิได้ลอกเลียนจากที่ใดหรือถูกทำก่อนขึ้นมาแล้วหากทางผู้จัดพบว่าเป็นการทำซ้ำจะทำการตัดสิทธิ์ผลงานนั้นๆทันที

3.หากผลงานชิ้นใดมีการใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงประกอบที่สร้างขึ้นเองหรือเป็นเพลงประกอบที่ถูกซื้อหรือขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น

4.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดการได้รับรางวัลจากเวทีใดมาก่อนสามารถส่งเข้าประกวดได้ทุกผลงาน

 

กติกาการส่งผลงาน

1. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจนเช่นชื่อผลงานรายละเอียดของเจ้าของผลงานอย่างครบถ้วนหากเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อความที่กำกวมผู้จัดงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้นๆตามความเหมาะสมเหมาะสม

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ได้ที่

 http://www.cgplusmag.com/form_2012.pdf

2. แนบผลงานภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในรูปแบบ Digital Content (2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion , Shot Film) โดยไม่จำกัดหัวข้อและความคิดสร้างสรรค์ความยาวไม่เกิน 15 นาทีส่งในรูปแบบ DVD หรือ CD (ไฟล์ .avi , .mpeg , .flv , .swf , .mov , .mp4 , .mkv ) และแนบภาพตัวอย่างผลงานเป็นภาพนิ่ง (ไฟล์ .jpg , .bmp , .tifความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720x480 pixel) จำนวน 5 ภาพต่อ 1 ผลงาน

 

จัดส่งผลงานโดยทางไปรษณีย์หรือยื่นเรื่องด้วยตนเองตามที่อยู่ข้างล่างนี้

CG+ Office: 463/12 ซอยวัฒนศิลป์ถนนราชปรารถเขตราชเทวีกรุงเทพ. 10400 

โปรดวงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า “Digicon Award 2012” 

ผู้ที่ส่งผลงาน 1 ท่านสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นิตยสารคอมพิวเตอร์กราฟิกพลัส  

02-651-7746-7 ภายในวันจันทร์ – ศุกร์และเวลาราชการเท่านั้น (10.00 – 18.00 น.) 

http://www.cgplusmag.com 

http://www.facebook.com/CG.PLUS

 

edit @ 17 Aug 2012 12:05:58 by CG+

edit @ 31 Aug 2012 10:54:10 by CG+

edit @ 31 Aug 2012 10:55:25 by CG+

Comment

Comment:

Tweet

Recommend

Favourites